วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

วิธีสมัคร e-mail

ขั้นตอนการสมัคร e-mail

1. คลิกลงทะเบียนเข้าใช้ Windows Live Hotmail ที่นี่


2. กรอกชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อที่จะใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือชื่ออีเมล์ นั่นเอง)
3. คลิกเลือก hotmail.com (หากแสดงเป็น hotmail.com แล้วก็ไม่ต้องเลือก) โปรแกรมจะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่าชื่อที่กรอกสามารถใช้ได้หรือไม่ หากโปรแกรมไม่ตรวจสอบให้คลิกแถบ ตรวจดูว่ามีคำนี้แล้วหรือไม่ จะปรากฏข้อความด้านบนช่องกรอกชื่อหากปรากฏเครื่องหมายถูกและข้อความสีเขียวแสดงว่าสามารถใช้ชื่ออีเมล์นั้นได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อต่อไปหากปรากฏเครื่องหมายกากบาทและข้อความสีแดงแสดงว่าไม่สามารถใช้ชื่ออีเมล์นั้น ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้วกรอกชื่อผู้ใช้อีกครั้ง เช่น ครั้งแรกกรอกชื่อ somchai ครั้งต่อไปอาจเติมตัวเลขต่อท้ายชื่อ เป็น somchai456 หรือตัวเลขอื่น ๆ ตามความต้องการ แล้วคลิกแถบ ตรวจดูว่ามีคำนี้แล้วหรือไม่ จนปรากฏเครื่องหมายถูกและข้อความสีเขียว จึงปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อต่อไป หมายเหตุ บางครั้งโปรแกรมจะแสดงตัวอย่างชื่ออีเมล์ที่สามารถใช้ได้ ให้เลือกชื่อตามตัวอย่างได้เลย


4. ป้อนข้อมูลในส่วน เลือกรหัสผ่าน ตามคำแนะนำของโปรแกรม

5. ป้อนข้อมูลในส่วน ป้อนข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ (ส่วนนี้ไว้ใช้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน)
5.1 อีเมล์สำรองหากไม่มี ไม่ต้องกรอก (สามารถเพิ่มภายหลังได้)

5.2 เลือกคำถามที่ต้องการ ควรจดจำหรือจดบันทึกคำถามไว้ในสมุด

5.3 ตอบคำถามที่เลือกจากข้อ 5.2 ควรจดจำหรือจดบันทึกคำตอบไว้ในสมุด

6. ป้อนข้อมูลในส่วน ข้อมูลของคุณ แนะนำให้กรอกเป็นภาษาไทยปีเกิด ให้กรอกเฉพาะปี ค.ศ. ที่เกิด โดยใช้ปี พ.ศ. เกิดลบด้วย 543 ตัวอย่าง เกิดปี พ.ศ. 2536 จะได้เป็น 2536 - 543 = 1993นำตัวเลข 1993 กรอกในช่องปีเกิด
7. พิมพ์อักขระตามที่คุณเห็นในภาพ ลงในช่อง พิมพ์อักษร

8. คลิก ยอมรับ (ควรศึกษา ข้อตกลงการใช้บริการ Windows Live และ คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ด้วย)9. เมื่อคลิกยอมรับจะปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้คลิกแถบ ขอรับเวอร์ชั่นคลาสสิค (ให้สังเกตชื่ออีเมลของเราจะปรากฏบริเวณมุมขวาบน ซึ่งเป็นชื่อที่เรากรอกตามขั้นตอนในข้อ 2 และข้อ 3 นั่นเอง)
10. ปรากฏหน้าต่างอีเมล์ Windows Live Hotmail แสดงว่าการลงทะเบียนขอใช้อีเมล์จาก Windows Live Hotmail ถูกต้องพร้อมใช้ต่อไป (สังเกตชื่ออีเมลของเราจะปรากฏบริเวณมุมขวาบน) อย่าลืม!! ก่อนออกจากระบบคลิก"ลงชื่อออก"ทุกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น